Iris som hobby

Håber at i får samme gode stunder ud af det som j

Kunsternes blomst

siden er under opbygning så hav tålmodihed

jeg vil hermed prøveat samle en del af de mange iris der findes her på siden i håb om at det ville komme til at glæde så mange som muligt .

Min planenm med denne side skal være at det ener op som en slaks opslags side, om de forskellige sorter og deres oprindelse  


Lidt infortiom om Iris

Iris, er en sværdlilje slægt af flerårige urter i familien liljer med ca. 300 arter udbredt i de tempererede dele af den nordlige halvkugle, heraf ca. 30 i Europa.samt i Mellemøsten, Asien og Nordamerika

Det er stauder med kraftige, vandrette jordstængler eller løg, nogle arter og hybrider har sværdformede blade, andre har komplicerede længdefoldede eller -rullede blade. Blomsterne er store, gule, blå eller violette; de tre ydre blosterblade er brede og udadbøjede, de tre indre smalle og opadrettede. De tre støvbærere sidder skjult under tre brede griffelgrene, der ligner blosterbladene i farve og struktur. Frugten er en kapsel med store, flade frø, der spredes med vind eller vand.

I Danmark forekommer to vildtvoksende arter: gul iris, ( Iris pseudacrous), med grønne blade og gule blomster findes almindeligt i rørsumpe og langs søer og åer, mens blå iris, ( Iris spuria), med blågrønne blade og blå blomster kun findes ganske få steder på strandenge langs Øresund. Sibirisk iris, ( Iris sibica), og amerikansk sumpiris, ( Iris versicolor), findes forvildet.

 

 


Rorskellige typer af Iris

 Der er fleretyper Iris, de findes i disse typer

 Have Iris, Iris germanica, son skal hodes til den tøre side og helst med andre planter omkring, da de har deres knolde (ringzone), som ikke må dækkes ti,l da de er med til at sikre næste blomstring, ved jo mere sol de får, jo flere blomster kommer der.

 

Blomme Iris, iris germanica, som har tyndere blade, som er højre end blomsterstanen, men holdes som den anden germanica

 

 Sump Iris, som navnet sige,r har de det bedst med, at rødderne helst holdes under vand.

 

sibirisk Iris, Iris sibirica, som holdes fugtige, kan tåle kortevarigt at stå i vand, men kun nogle få dage ad gangen, men de kan heller ikke tåle at tøreud.

 

Hollandsk Iris, Iris hollandica er løg Iris og der skal man passe på me frosten 

 ette var bare et lille udvalg, 

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk